Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • image
  • image
  • image
Previous Next

Φοροτεχνικές- Λογιστικές Υπηρεσίες

Το ασταθές φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον, είναι το κυριότερο πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα. Το πλήθος ,η σημαντικότητα και η ποικιλομορφία των υποθέσεων που διαχειριζόμαστε , από το 1987 μέχρι σήμερα ,μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε σε λεπτές και απαιτητικές υποθέσεις με τη γνώση που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο –κάθε φορά- αποτέλεσμα. Αυτό είναι που κερδίζει και συντηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών μας και τους εμπνέει σιγουριά για την ασφαλή ολοκλήρωση των υποθέσεων τους... Περισσότερα

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ο έλεγχος για εμάς δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ένα μέσο βαθύτερης γνώσης των δομών και της λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να προτείνουμε λύσεις με τελικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την επιτυχημένη πορεία της... Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ο κάθε πελάτης είναι διαφορετικός σε ανάγκες ,υποδομές ,ιστορία και προτεραιότητες. H επιλογή της ενίσχυσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με την συμμετοχή ενός ικανού συνεργάτη με αποδεδειγμένες ικανότητες και επιτυχίες , μπορεί να εκτοξεύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Στόχος είναι ένα σύστημα ευθυγραμμισμένο με τις επιχειρησιακές επιδιώξεις, που ενισχύει τη διασφάλιση της ποιότητας, βελτιώνει τους μηχανισμούς ελέγχου και παρέχει μακροπρόθεσμα αξία... Περισσότερα

© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves