Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Εταιρία

Η ατμομηχανή της επιχειρήσεως μας είναι το προσωπικό μας και το στελεχιακό μας δυναμικό που –στο σύνολό του- συνδυάζει πολυετή εμπειρία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών.

Από το 1987 , οι κκ Α. Πήττα και Κ. Ιωαννίδου δραστηριοποιούνται στο χώρο του Βusiness Finance και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης.

Το 2007 ,μετά από πολυετή επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ιδρύσαμε την εταιρία Συμβούλων Α. ΠΗΤΤΑ- Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ (apki associates) με σκοπό την παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Οι γρήγορες αλλαγές που συντελούνται στον επιχειρηματικό κόσμο και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη απαιτούν άμεσες και ευρηματικές λύσεις. Εμείς προσφέρουμε τις σχετικές ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες ,σε όλες τις μορφές των εταιριών , πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας .Χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία , παρακολουθούμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην αγορά και το χώρο της Οικονομίας.

OUTSOURCING

Το outsourcing,δηλαδή η «ενοικίαση» εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη ,αντί της εξυπηρέτησης των λειτουργιών αυτών από την οργανική δομή της εταιρίας, δεν είναι κάτι καινούργιο στην αγορά και το εμπόριο. Αντίθετα, η ανάγκη περιορισμού του λειτουργικού κόστους, ανέδειξε το outsourcing σε ιδανική λύση και επέτρεψε την ενσωμάτωσή του στην επιχειρησιακή δομή πολλών σημαντικών επιχειρήσεων. Το outsourcing  οικονομοτεχνικών υπηρεσιών ,όπου η βασική οικονομική αρχή «ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ  ΚΟΣΤΟΣ» εφαρμόζεται άριστα ,έχει υιοθετηθεί από πολλές εταιρίες με στρατηγική ορθολογισμού κόστους λειτουργίας ,ώστε να επιτυγχάνουν όχι μόνο την μείωση του κόστους ,αλλά  ταυτόχρονα και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους.

Η εταιρία μας ΑPKI,στοχεύει στην αναγνώρισή της από την αγορά ως σταθερού συνεργάτη outsourcedυπηρεσιών, στόχος που ικανοποιείται κάθε μέρα και επιβεβαιώνεται από την σταθερότητα των πελατών μας και την βελτίωση των αποτελεσμάτων μας.

Ο τρόπος που μετατρέπουμε την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη γνώση μας ,σε πρακτικά εφαρμοζόμενες λύσεις ,επιτρέπει σε κάθε ελληνική επιχείρηση να αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών τεχνικών, προσαρμόζοντας τες στην συγκεκριμένη κάθε φορά πραγματικότητα. 

© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves