Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Ποιοί είμαστε

Αριστέα Πήττα. Μακρά εμπειρία σε θέσεις ευθύνης όπως Οικονομική Διευθύντρια στις εταιρίες Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ, Μπουτάρη Εμπορική ΑΕ, Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος του μηχανογραφικού συστήματος SAP στη Real Consulting SA ,προϊσταμένη Λογιστηρίου στις Α. Καμπάς ΑΕ, Μακεδονικά Κλωστήρια ΑΕ και Όμιλο Ιντεάλ.Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια ασκήσεως Οικονομικολογιστικού Επαγγέλματος και Φοροτέχνη Λογιστή Α' Τάξης.

Κωνσταντίνα Ιωαννίδου. Μακρά εμπειρία εσωτερικού ελέγχου σε βιομηχανικές & εμπορικές εταιρίες ,καθώς και Ομιλικά σχήματα. Συγκεκριμένα: Financial controller στη Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ & Μπουτάρη Εμπορική ΑΕ, Internal Auditor στη Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding SA, προϊσταμένη Λογιστηρίου στη United Distillers SA. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Διδακτορικό τίτλο (Phd) στην Οικονομική Ανάλυση μέσω Αριθμοδεικτών, Πανεπιστήμιο Exeter Μ. Βρεττανίας.Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια ασκήσεως Οικονομικολογιστικού Επαγγέλματος και Φοροτέχνη Λογιστή Α' Τάξης.

Η εταιρία μας, apki associates , στοχεύει στην αναγνώρισή της από την αγορά ως σταθερού συνεργάτη outsourced υπηρεσιών, στόχος που ικανοποιείται κάθε μέρα και επιβεβαιώνεται από την σταθερότητα των πελατών μας και την βελτίωση των αποτελεσμάτων μας.

Το outsourcing,δηλαδή η «ενοικίαση» εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη ,αντί της εξυπηρέτησης των λειτουργιών αυτών από την οργανική δομή της εταιρίας, δεν είναι κάτι καινούργιο στην αγορά και το εμπόριο. Αντίθετα, η ανάγκη περιορισμού του λειτουργικού κόστους, ανέδειξε το outsourcing σε ιδανική λύση και επέτρεψε την ενσωμάτωσή του στην επιχειρησιακή δομή πολλών σημαντικών επιχειρήσεων. Το outsourcing  οικονομοτεχνικών υπηρεσιών ,όπου η βασική οικονομική αρχή «ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ  ΚΟΣΤΟΣ» εφαρμόζεται άριστα ,έχει υιοθετηθεί από πολλές εταιρίες με στρατηγική ορθολογισμού κόστους λειτουργίας ,ώστε να επιτυγχάνουν όχι μόνο την μείωση του κόστους ,αλλά  ταυτόχρονα και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους.

Ο τρόπος που μετατρέπουμε την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη γνώση μας ,σε πρακτικά εφαρμοζόμενες λύσεις ,επιτρέπει σε κάθε ελληνική επιχείρηση να αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών τεχνικών, προσαρμόζοντας τες στην συγκεκριμένη κάθε φορά πραγματικότητα. 


 

© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves