Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Μας διακρίνει η ικανότητα σχεδιασμού ολοκληρωμένων, καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται επακριβώς στις ανάγκες της επιχείρησης και του φορολογούμενου πολίτη, καθώς και η έμφαση στην έγκαιρη προετοιμασία που αντισταθμίζει την αβεβαιότητα στο σύγχρονο ασταθές επενδυτικό και κανονιστικό περιβάλλον. Η πρακτική μας αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Κανένα θέμα που απασχολεί την επιχείρηση δεν είναι πολύ μικρό για να ασχοληθούμε. Κανένα εμπόδιο δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να το θεωρούμε ανυπέρβλητο.

© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves