Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 7258 288

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το ασταθές φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον, είναι το κυριότερο πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα Το πλήθος, η σημαντικότητα και η ποικιλομορφία των υποθέσεων που διαχειριζόμαστε, από το 1987 μέχρι σήμερα ,μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε σε λεπτές και απαιτητικές υποθέσεις με τη γνώση που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο –κάθε φορά- αποτέλεσμα. Αυτό είναι που κερδίζει και συντηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών μας και τους εμπνέει σιγουριά για την ασφαλή ολοκλήρωση των υποθέσεων τους.

© Copyright 2013 apki associates, all rights reserved. Powered by Digi Waves